Gnó le Gaeilge/Business through Irish

Gnó le Gaeilge/Business through Irish sponsored by Lionra Leitir Ceanainn

 

​Tugann an gradam seo aitheantas do ghnólachtaí áitiúla a bhfuil éacht déanta acu an Ghaeilge a chur chun cinn sa ghnó. Beidh na moltóirí ag fiosrú na n-iarrachtaí atá déanta ag na gnólachtaí seo maidir le comharthaíocht, brandáil agus margaíocht agus seirbhís do chustaiméirí .

This award recognises those Letterkenny based businesses that have put the Irish Language at the forefront of their business. The judges will be looking at the efforts made by businesses in signage, branding & marketing and customer care.

"*" indicates required fields

Name
Your name or the person who will be responsible for the entry
Please give us the email address of the person who can answer questions about this entry.
Address
A Brief Description of your business. (Let us know the products or services supplied, your customers and the markets you operate in). Déan cur síos ar do ghnó (inis dúinn faoi na táirgí nó seirbhísí atá á soláthar agaibh, do chuid custaiméirí agus an earnáil ina n-oibríonn sibh)
Detail what you do to promote the use of Irish in your business. Explain how you let customers and potential customers know that your business welcomes Irish speakers. Inis dúinn conas a chuireann sibh an Ghaeilge chun cinn agus sibh ag feidhmiú mar ghnó. Mínigh dúinn cad é mar a chuireann sibh daoine ar an eolas go gcuirtear fáilte roimh an Ghaeilge i do ghnó.
How has the use of Irish in your business made a difference, eg has it attracted new customers? Cad é an tionchar atá le feiceáil ar do ghnó / an méadú tagtha ar líon na gcustaiméirí mar gheall ar úsáid na Gaeilge?
Do you have plans to further develop the use of Irish in your business? An bhfuil spriocanna eile agat chun úsáid na Gaeilge a fhorbairt i do ghnó?
Why should you win this award? Cén fáth ar chóir duit an gradam seo a bhaint?

HelpGrowDonegal_LetterkennyChamber.jpg